Wat is de Sedona Methode

Wat is de Sedona Methode

Ongeloof

Het idee dat je zou kunnen besluiten om ziekte, pijn, vermoeidheid, angst etc. los te laten is zeer revolutionair en grensverleggend. Het is zo  tegen de overtuiging van een cultuur die gebaseerd is op “het vasthouden van controle en vechten tegen”, dat maar weinig mensen geloven dat dit zou kunnen werken.

 

Van verzet naar flow……….

Het werken met deze techniek is een omslag in denken zowel voor de coach als voor de cliënt. Het belangrijkste element van deze benadering is dat je een fundamenteel andere verhouding krijgt met je eigen werkelijkheid: Door het verzet tegen pijn, ziekte, geldgebrek, angst, alleen zijn enz, los te laten, krijgen deze zaken minder grip op ons. Onze verhouding met wat er is, verschuift van vechten tegen, naar deelnemen aan. De ervaring van “deelnemers” is dat er veel energie vrijkomt als verzet tegen datgene wat er is, wordt losgelaten. Je leven veranderd van “moeite doen om te overleven” in steeds meer “het ervaren van je stroom”…….

 

Geconditioneerde reflex

Als we regelmatig de techniek van het loslaten toepassen, ontdekken we dat verzet niet alleen veel energie kost maar dat het ook niet de bedoelde resultaten oplevert. Verzet tegen pijn, vermoeidheid of benauwdheid, doet de pijn, het gebrek aan energie of het benauwde gevoel vaak toenemen. En velen van ons weten dit, want we hebben het keer op keer ervaren. En toch blijven we ons verzetten. Zijn we dan gek dat we iets blijven doen waarvan we weten dat het niet werkt? Nee we zijn bepaald niet gek, we zijn vastgeraakt in gewoonten,we zijn geprogrammeerd. Het is een aangeleerde geconditioneerde reflex om je te verzetten tegen datgene wat je niet wil. Maar ons bewustzijn werkt nu eenmaal zo: Als we ons verzetten tegen wat we niet willen, neemt datgene wat we niet willen ons in beslag. Het is te vergelijken met een zaklantaarn. Datgene waar je de zaklantaarn op richt verschijnt in je blikveld. Of je wil of niet. Carl Jung vat het heel mooi samen.

 

What you resist, will persist.
Carl Jung

 

Loslaten: Hier en nu

De Sedona Methode zou je kunnen omschrijven als een makkelijk te leren techniek die je op elk moment in staat stelt om negatieve gevoelens, beperkende gedachten en ongewenste lichamelijke sensaties (zoals pijn en vermoeidheid),“on the spot” los te kunnen laten. Het is een methode om jezelf te bevrijden van in het verleden aangeleerde, beperkende gewoonten

 

Resultaten meetbaar

Toen ik in 2005 voor het eerst kennis maakte met de Sedona Methode was ik direct onder de indruk van de eenvoud van deze benadering: Het was genant eenvoudig. En verder trof het mij ook hoe snel het loslaten werkte. Talloze deelnemers waren verbaasd dat ze kwesties waar ze al vele jaren mee hadden geworsteld, in enkele ogenblikken achter zich konden laten. Voordat ik echter deze methode zou adviseren aan patiënten wilde ik eerst meer zekerheid dat er ook echt een genezend effect vanuit ging. Was dit de zoveelste “feel good” methode of waren er ook echt waarneembare, meetbare (fysiologische) effecten?

Ik heb toen 10 patiënten uitgenodigd met een zeer hoge bloeddruk om tijdens een consult een korte loslaat-oefening te doen. De opzet was heel simpel. Bloeddruk opnemen, 15 min. oefenen en opnieuw de bloeddruk opnemen. Het effect van het loslaten was in mijn ogen dramatisch! Er waren mensen bij wie de bovendruk (systolische) daalde van 210 naar 180 0f 170. Dat is al heel mooi.Maar dat soort dalingen zou je mogelijk ook nog met medicatie kunnen bereiken. Je hebt met pillen wel meer tijd nodig.

 

Maar tot mijn verbazing waren er ook patienten bij wie de druk daalde van 200 naar 140. Dat zijn dalingen die ik met bloeddruk-medicatie nooit gezien heb, zeker niet in 15 minuten.De meeste patienten waren niet voorbereid op de bloeddrukmeting en de oefening. Ze hadden hun bloeddruk medicatie ‘s ochtends ingenomen. Kortom ondanks de bloeddrukverlagende middelen was hun bloeddruk nog veel te hoog. Het eerste wat deze patiënten wilden weten was of deze spectaculaire daling zou blijven. Mijn antwoord was: Nee. Immers als je je druk maakt, je ergert, in verzet gaat tegen je omstandigheden dan loopt de bloeddruk op. Veel mensen met verhoogde bloeddruk zijn zich niet bewust hoe zeer ze zichzelfonder druk zetten en dat hun bloeddruk dan oploopt. Vanaf het moment dat je hebt leren loslaten heb je de mogelijkheid om van binnenuit, als besluit, de verhoogde druk te verminderen, zonder medicatie en dus zonder bijwerkingen.

Kun je je voorstellen dat ik als arts hier enthousiast over ben? 1. Een effectief middel. 2. Het werkt snel. 3. Geen afhankelijkheid van medicijnen. 4. Geen bijwerkingen! 5. Lagere kosten. 6. Preventie van hartinfarcten, hersenbloedingen, schade aan de nieren etc. 7. Patiënt is tevreden en krijgt meer vertrouwen in zijn of haar eigen mogelijkheden om te genezen. 8. Samenhangend met punt 7. veranderd het besluit om los te laten, de innerlijke houding van de mens. Die voelt zich eerst slachtoffer (het overkomt mij, alleen de dokter kan het oplossen) en dan steeds meer deelnemer (ik kan zelf bewust worden, dat ik spanning maak in mijzelf en ik kan er ook voor kiezen om het teveel aan spanning los te laten).

 

What you let go, will flow.
Maarten Klatte

 

Geschiedenis

Er was in 1952 een pionier die de helende kracht van loslaten spontaan in zichzelf ontdekte. De fysicus en ingenieur Lester Levenson werd op zijn 42ste na een tweede hartaanval door zijn behandelende artsen naar huis gestuurd om daar te sterven. Maar eenmaal thuis deed hij een opmerkelijke ontdekking. Hij had zich neergelegd bij de mededeling van zijn cardioloog dat hij nog slechts enkele weken te leven had. Er waren immers in 1952 geen hightech dotterbehandelingen of by-pass operaties. Hij besloot om in de dagen die hem nog restten, zich bezig te houden met de vraag: Wie ben ik? En wat is geluk? Terwijl hij deze vragen onderzocht, liet hij, alles wat hij niet was, los. Wat overbleef was de achtergrond-stilte waarin al zijn gevoelens en gedachten verschenen en ook weer verdwenen.

Behalve het hartinfarct leed hij ook aan maagzweren, hoge bloeddruk, allergiën, diverticulitis, migraine, burnout en zwaarmoedigheid. Hij genas echter volledig van al zijn lichamelijke kwalen en ook zijn depressies verdwenen. Heel opmerkelijk want voor de behandeling van die depressies was hij 4 jaar lang in psychoanalyse geweest bij een collega van Sigmund Freud (die na 4 jaar had gezegd dat hij een hopeloos geval was).

Hij leefde daarna nog 42 jaar in volkomen geestelijke vrijheid. En in die tijd deelde hij zijn ontdekking met iedereen die daar open voor stond. Later verhuisde hij van Manhattan, New York naar Sedona, (in de staat Arizona) en werd zijn unieke ontdekking van het “innerlijk loslaten” “De Sedona Methode” genoemd.

 

Kennismaken met De Sedona Methode

U kunt kennismaken met de kunst van het loslaten in één op één sessies (privé-les), in een introductie-workshop, in een “Health Clinic” of tijdens een internationaal seminar. Kijk voor data etc. bij Activiteiten.

Cursus bij u thuis. Ook is het mogelijk om bij u thuis een workshop te volgen, tezamen met uw vrienden en familie. Afspraken hierover kunt u maken telefonisch 06-50.850.461 of per e-mail: info@moeiteloosgezond.nl

Organisaties.Voor organisaties is het mogelijk om “de kunst van het loslaten” te introduceren, middels op maat gesneden”in-company” trainingen.Doel kan zijn om creativiteit, communicatie, werksfeer en productiviteit verder te ontwikkelen. En als het nodig is om het ziekteverzuim en een teveel aan stress te verlagen. Ook onnodige polarisatie en conflicten tussen medewerkers of afdelingen kunnen opgelost worden vanuit een menskundig perspectief: Voorbeeld is als medewerkers hun behoefte aan erkenning of zekerheid leren loslaten, ze zich meer gewaardeerd weten en zich zekerder voelen van binnenuit.

Een oriënterend gesprek over wat deze benadering van loslaten voor uw organisatie kan betekenen is kosteloos. Afspraken via 06-50.850.461, of:  info@moeiteloosgezond.nl